Dziś mamy 21 stycznia 2022, piątek, imieniny obchodzą:
11 stycznia 2022

Zwierzę będzie przypisane do właściciela? Oto co postanowili radni

fot. pixabay

fot. pixabay

Kolejny raz w Koronowie pojawiła się propozycja czipowania psów i kotów. Ma to na# celu zobowiązanie# właścicieli zwierząt do realnej nad nimi opieki – zapobieganiu ich bezdomności. W konsekwencji mogłoby to zmniejszyć koszty odławiania tych zwierząt i zawożenia do schroniska. Koronowski magistrat ocenia, że do takiego programu nie można zmusić właścicieli zwierząt, więc w konsekwencji „skuteczność tego działania staje pod znakiem zapytania”.

Radna Rady Miejskiej w Koronowie Małgorzata Szymczak nie „odpuszcza” w kwestii opieki nad zwierzętami. O jej interpelacji dotyczącej m.in. czipowania psów, pisaliśmy kilka miesięcy temu. Na sesji koronowskiej rady miejskiej radna Szymczak złożyła wniosek w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie gminy Koronowo na rok 2022 na realizację zadania pn: „Wdrożenie działań mających na celu zapobieganie i zmniejszanie bezdomności zwierząt poprzez dofinansowanie do czipowania psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Koronowo”.

– Poprzez opracowanie i wdrożenie działań mających na celu częściowe, pilotażowe dofinansowanie czipowania psów i kotów właścicielskich istnieje realna szansa na zmniejszenie kosztów z tytułu późniejszego odławiania, umieszczania w schroniskach i opłat z tytułu opieki nad nimi. Z racji posiadania chipa zwierzęciu przypisany jest niepowtarzalny numer. Dane zawarte w czipie, na który składa się miniaturowy procesor pozwalający na szybkie ustalenie właściciela. Z uwagi na powyższe wnioskuję o pozytywne rozpatrzenie wniosku – zaapelowała radna Małgorzata Szymczak.

„Nie można zmusić właścicieli”

Obszernej odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza Koronowa Sławomir Marszelski. – Od początku września trwają prace nad Programem Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2022. Jego projekt roboczy jest gotowy, a radni Rady Miejskiej w Koronowie zostaną niebawem poproszeni o zapoznanie się z nim, zgłoszenie uwag i uzupełnień. Na ręce skarbnik gminy złożono projekt budżetu, zawierający kalkulację kosztów wynikających z planowego wykonania Programu, wśród których została zaplanowana dodatkowa pozycja zawierająca środki finansowe na wsparcie zapobiegania bezdomności zwierząt. O sposobie przeznaczenia tych środków zadecydują Radni Rady Miejskiej – wskazał na wstępie wiceburmistrz Marszelski.

Co ważne. – Każdy program pilotażowy większego projektu pociąga za sobą ułamek procentowy kosztu finalnego. W przypadku czipowania zwierząt domowych, aby proces ten przyniósł spodziewany skutek porządkowy, powinien być ciągły i powszechny, czyli powinny zostać zaczipowane wszystkie zwierzęta, a proces ten powinien trwać nieprzerwanie. W związku z tym, że nie można zmusić właścicieli do czipowania swoich zwierząt, ani zagwarantować środków dla zachowania ciągłości procesu w przyszłości, skuteczność tego działania staje pod znakiem zapytania. Inną sprawą jest, że podjęcie przez Radę Miejską programu chipowania psów i kotów właścicielskich pochłonie na przestrzeni lat znaczne środki finansowe.

Czipowanie to nie panaceum na bezdomność

Wiceburmistrz Koronowa krytycznie odniósł się do pomysłu. – Zweryfikować należy Pani stanowisko o czipowaniu zwierząt, jako panaceum na zapobieganie i zmniejszenie bezdomności zwierząt. Przede wszystkim to na właścicielu zwierzęcia ciąży obowiązek zabezpieczenia przed utratą nad nim kontroli. Wyraźnie mówi o tym uchwalany w ślad za ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. Kolejną kardynalną kwestią jest, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (...), zwierzę domowe lub gospodarskie, które zgubiło się, uciekło lub zostało porzucone przez człowieka, nie jest zwierzęciem bezdomnym. Nadal to właściciel odpowiada za nie i za szkody przez nie uczynione – podkreślił wiceburmistrz.

Sławomir Marszelski zauważył również, że: – „Z czipowania zwierząt prawdopodobnie będą korzystali w pierwszej kolejności właściciele zwierząt cennych, rasowych oraz tych, z którymi związani są silną więzią uczuciową. A więc właściciele lub opiekunowie zwierząt, którzy zamierzali samodzielnie zaczipować swoje zwierzęta, ale jeszcze tego nie zrobili. W opozycji do tych osób, będą właściciele zwierząt stwarzających faktyczne problemy: starych, chorych, agresywnych, uciekających lub przebywających na terenie nieruchomości nie spełniających wymogów Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Można przypuszczać, że osoby te nie będą zainteresowane znakowaniem swoich zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe, sens programu pilotażowego czipowania zwierząt, jako środka przeciwdziałania bezdomności zwierząt, wydaje się wątpliwy”.

Ryczałtowe koszty utrzymania w schronisku zwierząt

A jak się ma sprawa kosztów? Tu również wiceburmistrz Marszelski nie widzi potencjalnych oszczędności. – Kolejnym mitem, jest „realna szansa na zmniejszenie kosztów z tytułu późniejszego odławiania, umieszczania w schroniskach i opłat z tytułu opieki nad nimi”. Otóż średnio ok. połowa kosztów związanych z przekazywaniem zwierząt do schroniska, czyli 19 200 zł, to koszty stałe, wynikające z treści porozumienia między miastem Bydgoszcz, a gminą Koronowo. Porozumienie to jest gminie Koronowo niezbędne, gdyż sama nie posiada schroniska dla zwierząt,, a koszty utrzymania takiej jednostki są niezwykle wysokie. Przykładowo, samorządy Bydgoszczy, a także Grudziądza udzielają na utrzymanie prowadzonych przez siebie schronisk rocznej dotacji w wysokości ok. 2 000 000 zł. Koszty utrzymania w schronisku zwierząt odłowionych z terenu gminy Koronowo rozliczane są także ryczałtowo, bez względu na to, czy zwierzę pozostaje w nim jeden rok, czy jeden dzień – wyjaśnił wiceburmistrz.

„Wydaje się przedsięwzięciem nieefektywnym”

Ponadto Marszelski wskazał, iż: – „Rozpatrując hipotetyczną sytuację: zwierzęta uznane za bezdomne, bez względu na to, czy są zaczipowene, czy nie, zostaną odłowione na koszt gminy Koronowo i umieszczone, także na jej koszt w schronisku, skąd właściciel może je odebrać bez ponoszenia kosztów administracyjnych, a to na podstawie art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt. W omawianej sytuacji,chipowanie niewiele zmieni. Alternatywnie, zwierzę uznane za bezdomne, zostanie odłowione na koszt gminy Koronowo i w sytuacji, gdy lekarz weterynarii dokonujący odłowienia stwierdzi, że zwierzę posiada chip i go zweryfikuje w istniejących bazach danych, zwierzę to powinno zostać wypuszczone, gdyż nie spełnia ono ustawowego pojęcia „zwierzęcia bezdomnego” wynikającego z art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt: Istnieje możliwość ustalenia jego właściciela lub osoby, pod której opieką trwale dotychczas pozostawało (!). Możliwość ta znów zależeć będzie od właściciela zaczipowanego zwierzęcia, który może odpłatnie zarejestrować zwierzę w jednej z kilku dostępnych baz danych skupiających informacje o zwierzętach z wszczepionymi chipami oraz o ich właścicielach, ale nie musi. Właściciel zaczipowanego zwierzęcia może skorzystać także z jednej z baz danych oferujących darmową rejestrację, jednakże w takim przypadku pierwszy odczyt chipa pociągnie za sobą konieczność uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości zbliżonej do opłaty rejestracyjnej. Ustalenie właściciela odłowionego zwierzęcia powinno skutkować przekazaniem sprawy policji, gdyż art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówi, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

– Zatem de facto, czipowanie właścicielskich psów i kotów w realiach gminy Koronowo wydaje się przedsięwzięciem nieefektywnym. Jednakowoż o tym, czy przedmiotowy projekt pilotażowy znajdzie się w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2022, zadecydują radni Rady Miejskiej w Koronowie. Środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane – wyjaśnił zastępca burmistrza Koronowa Sławomir Marszelski.

O czipowanie psów i kotów zaapelowała radna Małgorzata Szymczak O czipowanie psów i kotów zaapelowała radna Małgorzata Szymczak

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!


0

Niedobór witamin w zimę. Wzmocnij swój organizm i nie daj się chorobie!

Wielu z nas kojarzy okres zimowy z przeziębieniem. Chociaż pogoda nie jest za# to bezpośrednio odpowiedzialna, wirusy wywołujące przeziębienie mogą łatwiej rozprzestrzeniać się w niższych temperaturach. Narażenie na zimne i suche powietrze może niekorzystnie wpływać na układ odpornościowy naszego organizmu. Czy to oznacza, że nie możemy się bronić? Nic podobnego. Sprawdź, co możesz zrobić, aby wzmocnić swój układ odpornościowy, by nie dać się chorobie!

(czytaj więcej)
0

Nowy taryfikator mandatów. W łatwy sposób sprawdzisz punkty karne

Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów i# punktów karnych. Są spore zmiany. Pamiętajcie - liczbę swoich punktów karnych możecie sprawdzić w dowolnym momencie – dzięki naszej e-usłudze lub w aplikacji mObywatel.

(czytaj więcej)
0

60% Polaków deklaruje chęć zamieszkania w domu z ogródkiem

Mieszkanie w hierarchii potrzeb człowieka zajmuje# czołową pozycję. Choć nie każdy ma tę świadomość, wpływa bezpośrednio na jakość życia. Tymczasem z danych Eurostatu za 2019 rok wynika, że w Polsce na jedną osobę statystycznie przypada 1,1 pokój. Ten wynik plasuje nas na ostatnim miejscu, ex aequo z Rumunią i Chorwacją. O czym w praktyce świadczą te liczby? Prawie 38% Polaków żyje w przepełnionych mieszkaniach. Sytuacja mieszkaniowa polskiego społeczeństwa jest problemem, z którym od lat borykają się kolejne rządy. Mimo że mieszkań przybywa, nadal popyt przewyższa podaż.

(czytaj więcej)
0

Owoce w diecie Polaków. Jakie królują w naszych jadłospisach?

Kantar wymienia sezonowych ulubieńców i obiecujące nowości z# 2021 roku. Ulubionym owocem Polaków jest truskawka. To także najbardziej czekany i najpopularniejszy owoc sezonowy. Kolejnym hitem jest borówka wysoka, która podbiła rankingi najzdrowszych owoców na całym świecie. To ulubiony owoc polskich dietetyków i specjalność eksportowa. Polskie borówki znają konsumenci w ponad 30 krajach, na 4 kontynentach. Wśród nowości, które podbiły rynek krajowy w mijającym sezonie jest minikiwi i jagoda kamczacka. Oba gatunki zyskują nowe kanały dystrybucji i oba mają już po blisko 4 miliony konsumentów.

(czytaj więcej)