Dziś mamy 20 marca 2023, poniedziałek, imieniny obchodzą:
23 stycznia 2023

Zmiany kadrowe w komendach. Czas pożegnań i podziękowań

fot. KWP Bydgoszcz

fot. KWP Bydgoszcz

W dniu 19.01.2023 r. po ponad 30 latach służby przyszedł# czas na pożegnanie z policyjnym mundurem. Pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Mariusz Sobiecki odszedł wczoraj na zasłużoną emeryturę. Podziękowania złożył mu Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy. Była to też okazja do powierzenia obowiązków jego następcy oraz powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. W ostatnich dniach nastąpiły również zmiany na stanowiskach kierowniczych w trzech komisariatach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się wczoraj (19.01.2023) w budynku Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, mł. insp. Mariusz Sobiecki po ponad 30 latach służby pożegnał się z mundurem i zameldował obecnemu podczas uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu o zdaniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy.

Mł. insp. Mariusz Sobiecki służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał zarówno w pionie prewencyjnym, jak i kryminalnym. Od 2004 roku pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych pionu kryminalnego w jednostkach na terenie Bydgoszczy. W listopadzie 2012 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży, natomiast w sierpniu 2019 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz – Błonie. 20 listopada tego samego roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy powierzył mł. insp. Mariuszowi Sobieckiemu obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. W czerwcu 2020 roku został powołany na to stanowisko. Natomiast od listopada 2022 do dnia dzisiejszego pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy.

Kolejne pożegnanie, kolejny doskonały funkcjonariusz polskiej Policji odchodzi w stan zaopatrzenia emerytalnego. (…) Niespełna 32 lata, przyjęty w 1991 roku oficer Policji, który wspinał się po szczeblach policyjnej kariery niezmiernie rzetelnie i niezmiernie uczciwie - powiedział Komendant Wojewódzki, zwracając się do odchodzącego Zastępcy Komendanta. (…) Jestem przekonany, że zostawiasz po sobie trwały ślad, wspomnienie, nazwisko i swoją osobę w pamięci nas wszystkich jako policjanta, którego będziemy wszyscy pamiętali. Bardzo Ci dziękuję za tę postawę, za to zaangażowanie, za to, że się nigdy nie bałeś, choć czasy były trudne. Ostatnie lata, kiedy wspólnie możemy służyć w garnizonie pokazały nie raz, że musimy się charakteryzować niezłomnością wbrew opiniom publicznym, wbrew oczekiwaniom społecznym. (…) Chciałem też powiedzieć, że Twoje cechy charakteru, Twój uśmiech na buzi, Twoje podejście do człowieka, sposób nawiązywania rozmowy, komunikowania się, Twoja serdeczność i empatia to są też te cechy, które wpłynęły na to, że osiągnąłeś tak wysoki stopień służbowy i tak wysokie stanowisko w tak niełatwym garnizonie (…). Żeby być dobrym przełożonym trzeba potrafić te umiejętności połączyć – dobrego rzemiosła policyjnego i tych cech charakteru, być ludzkim, a jednocześnie niezłomnym. Ja tego wszystkiego od Ciebie doświadczyłem. (…) Życzę Tobie, abyś na policyjnej emeryturze przez wiele lat odcinał te kupony, byś mógł się cieszyć już trochę innym światem. (…) Abyś realizował swoje marzenia i swoje inne pasje. Być może jeszcze inne Twoje talenty będą wykorzystywane w innych dziedzinach. (…) Tego Ci serdecznie życzę. W imieniu własnym, kierownictwa komendy wojewódzkiej serdecznie jeszcze raz Mariusz Tobie dziękuję. Moje wielkie uszanowanie.

Odchodzący Zastępca Komendanta usłyszał też piękne słowa podziękowania i gratulacji od Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy insp. Witolda Markiewicza.

Mł. insp. Mariusz Sobiecki, dziękując wszystkim za wiele lat wspólnej służby, stwierdził, że była ona zaszczytem i ogromną przyjemnością.

Uroczystość ta była również okazją do powierzenia obowiązków I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadkom. Marcinowi Wyłubie dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Nadkom. Marcin Wyłuba rozpoczął służbę w Policji w lipcu 2004 roku. Od początku swojej służby związany jest z Bydgoszczą. Choć pierwsze lata służby spędził w prewencji to większość jego policyjnej kariery to pion kryminalny, najpierw w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, a następnie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W czerwcu 2017 roku nadkom. Wyłubie zostały powierzone obowiązki Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. W czerwcu 2017 roku został naczelnikiem tego wydziału, a w kwietniu następnego roku naczelnikiem rozbudowanego wydziału do walki z przestępczością narkotykową i pseudokibiców.

Natomiast na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy został dzisiaj powołany nadkom. Marcin Klimczak pełniący do tej pory obowiązki na tym stanowisku.

Nadkom. Marcin Klimczak rozpoczął służbę w listopadzie 2003 roku. Przez niemal 14 lat związany był z Komisariatem Policji Bydgoszcz – Fordon, gdzie rozpoczęła się również jego kariera na stanowiskach kierowniczych. We wspomnianej jednostce był Kierownikiem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, później Naczelnikiem Wydziału Prewencji. W kwietniu 2017 roku został Naczelnikiem Wydziału Prewencji komisariatu na bydgoskim Błoniu. Natomiast w lutym 2020 roku Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy powierzył mu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo, a w sierpniu tego samego roku mianuje go na to stanowisko. Natomiast w marcu 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy powierza mu obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, a w czerwcu tego samego roku zostaje powołany na to stanowisko. W listopadzie 2021 roku nadkom. Klimczak wraca do Bydgoszczy. Zostają mu powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, a z dniem dzisiejszym został powołany na to stanowisko.

W ostatnich dniach nastąpiły również zmiany na stanowiskach kierowniczych w jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. W dwóch bydgoskich komisariatach Policji odbyły się uroczyste zbiórki związane ze zmianą komendantów jednostek. Mowa o Komisariacie Policji Bydgoszcz - Śródmieście i Komisariacie Policji Bydgoszcz- Fordon. W zbiórkach uczestniczyli policjanci i pracownicy cywilni komisariatów.

Ze służbą pożegnał się Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Śródmieście młodszy inspektor Jarosław Orzechowski.

Mł. insp. Jarosław Orzechowski wstąpił do Policji w lipcu 1992 roku. Przez większość swojej służby był związany z pionem kryminalnym, pełniąc służbę w komisariatach na Szwederowie i Wyżynach. Od lipca 2006 pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych począwszy od Kierownika Referatu Wydziału Kryminalnego w komisariacie na Wyżynach, aż po Naczelnika tego wydziału. Następnie w 2014 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie, a trzy lata później Komendanta Komisariatu Bydgoszcz - Szwederowo. Z dniem 23 września 2021 roku Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy powołał go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Śródmieście, gdzie zakończył swoją służbę w Policji.

Jego następcą został nadkom. Tomasz Sura, dotychczasowy Komendant fordońskiego komisariatu.

Nadkom. Tomasz Sura rozpoczął służbę w Policji w marcu 2004 roku w koronowskim komisariacie. Dwa lata później przeszedł do Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, gdzie służył do grudnia 2010 roku. Następne lata to służba w Wydziale Kryminalnym komisariatu policji w bydgoskim Śródmieściu. W kwietniu 2016 zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Komisariatu w Białych Błotach, gdzie kilka miesięcy później zostaje Komendantem. Jest nim do marca 2019 roku. Wówczas wraca do Bydgoszczy i zostaje Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny. Z początkiem 2020 roku przechodzi do fordońskiej jednostki, gdzie zostaje Komendantem. Kilka dni temu Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mianował go komendantem Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście.

Natomiast Komendantem Komisariatu w Fordonie został podinsp. Dariusz Szczurowski dotychczasowy Naczelnik Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Podinsp. Dariusz Szczurowski wstąpił do służby w lipcu 1992 roku. Niemal od początku swojej służby jest związany z pionem kryminalnym najpierw w komisariacie na bydgoskim Błoniu, a następnie w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, gdzie został kierownikiem referatu w Wydziale do walki z Przestępczością Samochodową, a następnie Zastępcą Naczelnika tego wydziału. W 2015 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Kryminalnego bydgoskiej komendy, a dwa lata później Naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej. Kilka dni temu Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mianował go komendantem Komisariatu Policji Bydgoszcz – Fordon.

Zmiana nastąpiła również w Komisariacie Policji w Koronowie.

Na emeryturę przeszedł Zastępca Komendanta tej jednostki nadkom. Artur Antczak, który pełnił swoją funkcję od 2020 roku i nadzorował prace Wydziału Kryminalnego. Nadkom. Artur Antczak związany był z mundurem ponad 27 lat. Zaczynał od szeregowego policjanta, przechodząc przez większość szczebli kariery zawodowej, głównie w pionie kryminalnym. Był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego komisariatu na Szwederowie, a ostatnio Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie, aż do momentu odejścia na emeryturę

Materiał: KWP Bydgoszcz

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!


0

Godzina „W”. 1 sierpnia przypada rocznica Powstania Warszawkiego

1 sierpnia o godzinie 17.00 zawyją syreny, aby upamiętnić 78. rocznicę# wybuchu Powstania Warszawskiego.

(czytaj więcej)
0

Dodatki do emerytur i rent w górę. Ile wyniosła waloryzacja w tym roku?

Co roku 1 marca ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń. #Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne, które w tym roku wzrosną o 14,8 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 294,39 zł.

(czytaj więcej)
0

Rocznica wybuchu 2. wojny światowej. O historii strażackiego ruchu oporu

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Od pierwszych godzin wojny hitlerowskie wojska bombardowały miasta, zakłady przemysłowe# oraz linie komunikacyjne powodując wiele pożarów. Straże pożarne na terenie całego kraju podjęły akcje gaśnicze oraz ratunkowe min. poszukując ludzi w gruzach zniszczonych budynków. Wraz z wycofywaniem się wojsk polskich władze wojskowe rozkazały strażom pożarnym ewakuację z zajmowanych przez hitlerowców miejscowości. Jednostki straży pożarnych przemieszczając się wzmacniały straże z terenów centralnej i wschodniej Polski.

(czytaj więcej)
0

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych”. Obchodzony od 2011 roku

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. #Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

(czytaj więcej)